Perê dema Îsa

Kurdî Yewnanî Dera ku derbas dibe
polik = lepton Marqos 12:42
quriş = quadrans Metta 5:28
çerxî = assarion Metta 10:29
zîv* = dînarion an draxmê Metta 18:28, Metta 17:24
zîvê mezin = statêr Metta 17:27
zêr = mna Lûqa 19:13
telant = talanton Metta 18:24
     * Zîvek bi qasî heqê roja palekî bû.
Kurdî    
2 polik = qurişek  
4 quriş = çerxiyek  
16 çerxî = zîvek  
4 zîv = zîvekî mezin  
100 zîv = zêrek  
6000 zîv = telantek  
    *
Yewnanî    
2 lepton = quadrans  
4 quadrans = assarion  
16 assarion = dînarion an draxmê  
4 dînarion = statêr  
100 dînarion = mna  
6000 dînarion = talanton