Мьзгини - Кʼӧрдийа Кафказе (һʼәрфед кирили)

Пәймана Ну (аwа готи Мьзгини йан Инщил) бәри дö һ'әзар сали бь зьмане Йунани һатә ньвисаре у бәлакьрьне. Чьма бь Йунани? Һьнге нә т'әне Йунан, ле гәләк мәрьвед дьн бь ви зьмани хәбәр дьдан. Шагьрта «зьмане дьнйайе» бона бәлакьрьна Хәбәра Хwәде бьжарт, чьмки әw нә т'әне бона мьләтәки, ле бона һ'әму мәрьвар'а һатә дайине.
Бьра һәр кәсе бь зьмане хwә, кö әw рʼьнд фә'м дькә, һьндава һʼьзкьрьна Хwәдеда бьбьһе. Ләма әм һ'әта иро К'ьтеба Пироз wәлдьгәр'иньн.

Ль вьр һун дькарьн тʼәмамйийа Инщиле - йан жи пʼаред wе - бь зьмане Кӧрманщи хwәрʼа бькʼьшиньн – ле тʼәне бона хwә. © Хӧдане wәлгәр'андьне: Института Wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз, Москoв (Институт пәрәвода Библийи). Әм бона изьна И н ституте гәләки рʼази нә.

Әв тʼәрщьмә жь зьмане бьнгәһин, жь Йунанийа кәвьн, һатийә wәлгәрʼандьне у тʼәви гәләк wәлгәрʼед зьманед дьн һатийе бьшьбандьне.

27 «кʼьтеб» Пәймана Нуда һәнә, кӧ жь мәрьвед бьн рʼебәрийа Рʼӧһʼе Пироз һатьнә ньвисаре. Wан һʼему кʼьтеб һьндава Мьзгинийа Иса Мәсиһда даннасин дькьн, ӧса жи һьндава Пәймана Нуда, йа кӧ Мәсиһ да дайине.

Һәгәр тӧ ве Инщиле бь һʼәрфед латини бьхwази, кʼәрәм кә, t'emamyîya Încîlê бь зараве Кʼӧрдийа Кавказе у һʼәрфед латини ль вьр һәйә.

Mizg.jpg