Сәрһатийед П'ехәмбәред Бәре

Ль вьр чәнд сәрһати бона бьһистьне һәнә жь бой Адәм у Һеwайе, Нӧһ, Бьраһим, Усьв у Муса пʼехәмбәр у пʼәхәмбәред майин һʼәта Иса Мәсиһ.

Апе Усьб чаwа чʼирокбежәки кʼӧрди һәвалед хwәрʼа гьли дькә, ле гәләк дәнгед дьн жи һәнә. Бьнгәһе ван сәрһатийа жь wәлгәрʼандьна Ньвисаред Пироз те, ле бәле хәбәр бь хәбәр найе хwәндьне.

Әм жь һʼәму һәвалед хwә, йед кӧ али мә кьрьнә, у Иститута Wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз Московеда гәләки рʼази нә.