Пәймана Кәвьн - Кʼӧрдийа Кавказе (һʼәрфед кирили)

Пәймана Кәвьн щара пешьн бь зьмане Ибрани у Арами һатийә ньвисаре. Һәта иро Иститута Wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз Московеда әw wәлгәрʼандьн зьмане Кӧрманщи. Ль вьр һун дькарьн пʼаред жь Пәймана Кәвьн бь зьмане хwә хwәрʼа бькʼьшиньн – ле тʼәне бона хwә. © Хӧдане wәлгәрʼандьне Института Wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз, Стокһолм у Москва йә (Институт пәрәвода Библийи). Әм бона изьна Иституте гәләки рʼази нә.

Пенщ кʼьтебед Муса (Тʼәwрат)
Һәр кәс дьзанә кӧ Хӧдан Хwәде әʼфьрандаре һәр тьшти йә. Ле һәгәр тӧ дьхwази һе баш фәʼм бьки, кʼа әʼфьрандьна дьне у инсен, пешдаһатьна гӧна, һәләqәтийа Хwәде у инсен чаwа бу, гәрәке тӧ wан кʼьтебед Муса бьхуни.
Әв сәрһатийәд навидәнг жь Адәм у Һеwа, Нӧһ у тʼофане – чаwа wи бь гәмийа хwә ль сәр чʼийайед Арарате рʼуньшт, тʼәвиһәвкьрьна зьмана Бабилонеда, ӧса жи жь пʼехәмбәред Бьраһим у Муса мәрʼа дьбежьн.
У пе хwәндьне те щаба wан пьрса бьстини кӧ сәре һәр кәси тешьн: Әм жь кʼӧ бунә, әм чьма дьжин, чьма дьнйайеда һаqас хьраби һәйә, пәй мьрьнерʼа чь те сәре мә…? Кʼәрәм кә бьхунә - бь зьмане хwә.

Рʼутʼ, Әстәр, Уньс
Әв һәр се кʼьтебед бьчʼук нава хwәда се дәмед башqәйә wәхте бәре дьдьнә кʼьфше, жь qӧрʼна 11-да һʼәта qӧрʼна 5-а бәри буйина Иса Мәсиһ. Әм вә йәкеда гӧман ьн, кӧ хwәндәванед кʼӧрд wе нә тʼәне дирока сәрһатийед һʼәйрә-һʼӧжмәкʼар бьбиньн, ле бәле wе ӧса жи wе рʼастийа Хwәдейә һьндава мерьвда бьһʼәсьн.

Һәгәр тӧ ван кʼьтеба бь һʼәрфед латини бьхwази, кʼәрәм кә, ль вьр тʼәмамийа текстʼ бь зараве Кʼӧрдийа Кавказе у һʼәрфед латини һәйә.

OT-prortionsbooks.jpg