Сәрһатийед Шандийа

Ль вьр чәнд сәрһати һәнә бона Кʼаред Шандийа у Щьвата әwльн. Бьнгәһе ван сәрһатийа жь wәлгәрʼандьна Ньвисаред Пироз те, ле бәле хәбәр бь хәбәр найе хwәндьне.

Әм жь һʼәму һәвалед хwә, йед кӧ али мә кьрьнә, у Иститута Wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз Московеда гәләки рʼази нә.

Изьна копикьрьне һәйә, ле фьротане у гӧһастьне тʼӧнә. 

Thumbnail image